English-Turkish translations for description:

tarif · tanım · eşkal · tanımlama · tasvir · açıklama · çeşit · other translations

description tarif

I mean, have you got, like, a description, fingerprints, anything like that?

Yani, bir şey mi buldunuz, tarif, parmak izi gibi bir şeyler?

The driver saw your face, gave a perfect description.

Şöför senin yüzünü gördü, Ve senin mükemmel bir tarifini verdi.

One of Nathan's contacts found a body matching Audrey's description.

Nathan'ın bağlantılarından biri Audrey'nin tarifine uyan bir ceset bulmuş.

Click to see more example sentences
description tanım

What a cold description for such a beautiful gift.

Böylesine güzel bir hediye için ne soğuk bir tanım.

That's a fair description, isn't it, Lou?

Bu adil bir tanım, öyle değil mi Lou?

That's a very detailed description, George.

Bu çok detaylı bir tanım oldu, George.

Click to see more example sentences
description eşkal

No, I gave him a description two months ago.

Hayır, iki ay önce ona eşkal verdim zaten.

You gave me a description, remember?

Bana bir eşkal verdin. Hatırlıyor musun?

She's even given us a detailed description.

Bize detaylı bir eşkal bile verdi.

Click to see more example sentences
description tanımlama

He is, but that's too vague of a description for our purposes.

Öyle ama bu bizim amacımız için çok muğlak bir tanımlama.

I want a full description.

Tam bir tanımlama istiyorum.

A good description.

İyi bir tanımlama.

Click to see more example sentences
description tasvir

He gave a detailed description.

Ayrıntılı bir tasvir verdi.

The music is not purely descriptive.

Müzik tamamen tasvir edici değildir.

Maybe the description's wrong.

Belki de tasvir hatalıdır.

Click to see more example sentences
description açıklama

I need a better description than that, Mr. Kim.

Daha detaylı bir açıklamaya ihtiyacım var, Bay Kim.

A creature fitting this description was sighted just last week in California.

Bir yaratık uydurma bu açıklamalar Sadece geçen hafta görüşlü oldu California.

No address, no description, paid in cash.

Adres yok, açıklama yok, nakit ödenmiş.

description çeşit

I think "gouged" is a good description using some kind of curved instrument of

Sanırım "oyup çıkarmak", bir çeşit kavisli bir alet için güzel bir tanım.