English-Turkish translations for descriptive:

açıklayıcı · other translations

descriptive açıklayıcı

No, it's more descriptive like that.

Hayır. Bu şekilde daha açıklayıcı oldu.

Very descriptive, April.

Çok açıklayıcı April.

Its more colloquial, yet very descriptive name, is truth serum.

Halk arasında amiyane ama daha açıklayıcı bir ismi de var doğruluk serumu.