English-Turkish translations for deserve:

hak etmek · haklı olarak · layık olmak · other translations

deserve hak etmek

It couldn't have been easy, but you did it anyway, and for that, you deserve something special.

Hiç kolay olmadı ama yine de yaptın bunun için özel bir şey hak ediyorsun.

Now, what did this dog ever do to deserve this?

Bu köpek bunu hak etmek için ne yaptı?

I don't deserve a man like him.

Onun gibi bir adamı hak etmiyorum.

Click to see more example sentences
deserve haklı olarak

It couldn't have been easy, but you did it anyway, and for that, you deserve something special.

Hiç kolay olmadı ama yine de yaptın bunun için özel bir şey hak ediyorsun.

Everybody deserves a chance to be happy, don't you think?

Herkes mutlu olmak için bir şansı hak etmez mi?

And, uh, you deserve something special for a change.

Özel bir şey hak ediyorsun. Bir değişiklik olsun.

Click to see more example sentences
deserve layık olmak

I love him, but what did I do to deserve him?

Onu seviyorum ama ona layık olmak için ne yaptım ki?

That's a lot more professional courtesy than you deserve, Diaz,

Bu çok daha profesyonel nezaket, layık olduğundan, Diaz,

deserve to be.

Layık olmak için.