English-Turkish translations for desirable:

çekici · hoş · arzu edilen · other translations

desirable çekici

Rebecca. You are a very desirable woman.

Rebecca sen çok çekici bir kadınsın.

And always so desirable.

Ve her zaman çok çekici.

You're a desirable woman,

Sen çekici bir kadınsın.

Click to see more example sentences
desirable hoş

Marion, you're still the most desirable woman I know.

Marion, sen hâlâ tanıdığım en hoş kadınsın.

Ηello, Desireé, Welcome aboard.

Merhaba Desireé, aramıza hoş geldin.

desirable arzu edilen

Unless she's the most desired woman in Spain.

Tabi İspanya'nın en çok arzu edilen kadını değilse.