English-Turkish translations for desirous:

arzulu · istekli · other translations

desirous arzulu

Is there anything else you desire, huh?

Arzu ettiğiniz başka bir şey var mı?

trapped inside desire of revenge

İçeride mahsur İntikam arzusu

Yes, but desire is a human quality.

Evet. Ama arzu da insani bir değer.

Click to see more example sentences
desirous istekli

Speed and agility are critical, but desire and determination are even more important.

Hız ve çeviklik büyük önem taşıyor. Ama istek ve kararlılık çok daha önemli.

A common desire to protect history.

Tarihi korumak için ortak istek.

This king desires more than Naples.

Bu Kral Napoli'den daha çok istekli.

Click to see more example sentences