English-Turkish translations for despise:

hor görmek · nefret etmek., nefret etmek · other translations

despise hor görmek

You despise me because I'm a woman.

Beni hor görüyorsun çünkü ben bir kadınım.

Two women to despise me and a whole kingdom to join them.

Beni hor görecek iki kadın ve onlara katılacak bir krallık.

And he despises Harry Daugherty.

Ve Harry Daugherty'i hor görüyor.

Click to see more example sentences
despise nefret etmek., nefret etmek

If there's anything I hate, loathe, despise and abominate, it's a bully!

Nefret ettiğim ve tiksindiğim bir şey varsa, o da kabadayılardır!

I couldn't stay without despising myself. And what is worse, without despising you.

Kendimden nefret etmeden burada kalamam ve daha da kötüsü, senden nefret etmeden.

I only hate you and despise you.

Senden sadece ve sadece nefret ediyorum.

Click to see more example sentences