English-Turkish translations for despite:

rağmen · yine de · -e karşın, karşın · other translations

despite rağmen

Somehow he managed to get free and, despite being unarmed, he killed everyone in that room.

Bir şekilde serbest kalmayı başardı ve silahsız olmasına rağmen o odadaki herkesi öldürdü.

Because I love her, despite everything that she's done.

Çünkü yaptığı her şeye rağmen onu seviyorum.

Despite everything, you are a good friend.

Her şeye rağmen iyi bir arkadaşsın.

Click to see more example sentences
despite yine de

And despite that, you're still looking so beautiful.

Ona rağmen yine de çok güzel görünüyorsun.

And that sometimes, despite all your best choices and all your best intensions, fate wins anyway.

Ve bazen, en iyi seçimleri yapmanıza ve tüm iyi niyetinize rağmen, yine de kader kazanır.

Despite it, though, I became an excellent therapist.

O mektuba rağmen yine de mükemmel bir terapist oldum.

despite -e karşın, karşın

General Yang is still a great warrior. despite his age.

General Yang yaşına karşın hâlâ muhteşem bir savaşçı.

But even after the holdbacks, and despite Julian's promises,

Ama kısıtlamalara ve Julian'ın verdiği sözlere karşın