English-Turkish translations for destructive:

yıkım · yıkıcı · verici · zararlı · tahripkar · other translations

destructive yıkım

death, destruction around every corner "Another dead body and you wanna keep running

Ölüm, her köşede yıkım bir ceset daha ve sen hâlâ koşmaya devam etmek istiyorsun.

But how could a guy like that cause all this destruction?

İyi de böyle bir adam böyle bir yıkıma nasıl sebep olabilir ki?

Only one creature could create so much destruction.

Sadece bir tek yaratık bu kadar çok yıkıma neden olabilir.

Click to see more example sentences
destructive yıkıcı

On this intergalactic scale, gravity and motion are no longer destructive forces.

Bu galaksiler arası ölçekte çekim gücü ve hareket artık yıkıcı güçler değillerdir.

I think it's a poem about a man's destructive rage.

Sanırım bir adamın yıkıcı öfkesi ile ilgili bir şiir.

And celebrating certain types of music can be destructive.

Ve belli başlı müzik türleri yıkıcı olabilir.

Click to see more example sentences
destructive verici

Complex, complicated, talented, very talented and self-destructive, sometimes very generous,

Karmaşık karışık yetenekli, çok yetenekli ve kendine zarar veren bazen çok cömert

Then why has Hitler ordered the destruction of Paris?

O zaman Hitler neden Paris'i yıkma emrini verdi?

talented, self-destructive, sometimes very generous, but complicated, complex.

yetenekli kendine zarar veren bazen oldukça cömert ama karmaşık, karışık.

Click to see more example sentences
destructive zararlı

I think it's destructive and dangerous.

Bence bu tehlikeli ve zararlı.

A very destructive man!

Çok zararlı bir adamsın.

You are a destructive man, Koenig.

Sen zararlı bir adamsın Koenig.

Click to see more example sentences
destructive tahripkar

It's easy but totally destructive.

Kolay ama tamamen tahripkar.