English-Turkish translations for detail:

detaylı, detaylar, detay · ayrıntılı, ayrıntı, ayrıntılar · bilgi · müfreze · ayrıntılı anlatmak · ayrı ayrı · other translations

detail detaylı, detaylar, detay

Just a couple of major minor details, but she'll be here tomorrow.

Sadece bir iki büyük ufak detay kaldı. Ama yarın burada olacak.

It's an important detail.

Bu önemli bir detay.

Perhaps a bit more detail here.

Belki buraya biraz daha detay versek.

Click to see more example sentences
detail ayrıntılı, ayrıntı, ayrıntılar

That's good, because there's one other small detail.

Bu güzel, çünkü küçük bir ayrıntı daha var.

It's because the details are gross and scary and unacceptable.

Çünkü ayrıntılar iğrenç ve korkunç ve kabul edilemez.

And backup detail ready, all right?

Ve yedek ayrıntısı da hazır, tamam mı?

Click to see more example sentences
detail bilgi

We have more details about the victims and better pictures than any other.

Bizde kurbanlar hakkında daha fazla bilgi ve daha iyi fotoğraflar var.

There's no other details right now.

Şu anda başka bir bilgi yok.

We have no other details for now.

Elimizde şu an başka bir bilgi yok.

Click to see more example sentences
detail müfreze

I said a detail, captain.

Bir müfreze dedim yüzbaşı.

Detail, forward march.

Müfreze, ileri marş.

Sergeant Rudabaugh, form a burial detail.

Çavuş Rudabaugh, defin için bir müfreze oluşturun.

Click to see more example sentences
detail ayrıntılı anlatmak

Now get me a cigarette and give me some details.

Şimdi bana bir sigara ver ve ayrıntıları anlat.

Poor child, tell me the details.

Zavallı evladım, bana ayrıntıları anlat.

Every detail. LEM:

Her ayrıntıyı anlat.

Click to see more example sentences
detail ayrı ayrı

Very professional and matter-of-fact, but detailed.

Çok profesyonel ve sakindin, ayrıca teferruatlıydın da.