English-Turkish translations for detailed:

detay, detaylı · ayrıntılı · other translations

detailed detay, detaylı

Just a couple of major minor details, but she'll be here tomorrow.

Sadece bir iki büyük ufak detay kaldı. Ama yarın burada olacak.

It's an important detail.

Bu önemli bir detay.

Perhaps a bit more detail here.

Belki buraya biraz daha detay versek.

Click to see more example sentences
detailed ayrıntılı

That's good, because there's one other small detail.

Bu güzel, çünkü küçük bir ayrıntı daha var.

It's because the details are gross and scary and unacceptable.

Çünkü ayrıntılar iğrenç ve korkunç ve kabul edilemez.

And backup detail ready, all right?

Ve yedek ayrıntısı da hazır, tamam mı?

Click to see more example sentences