English-Turkish translations for detain:

engellemek · tutmak · geciktirmek · other translations

detain engellemek

Well, then, is something detaining you, Nelly?

Hayır. Seni engelleyen bir şey mi var Nelly?

Well, then, is something detaining you, Nelly?

Seni engelleyen bir şey mi var Nelly?.

detain tutmak

In another cell, a second boy, a thief, was being detained and punished.

Başka bir hücrede ikinci bir çocuk, bir hırsız tutuluyordu ve cezalandırılıyordu.

They have deeper reasons for detaining us than Mr. Kuttner's outburst, Mr. Borges.

Bizi burada tutmak için Bay Kuttner'ın yaptıklarından daha derin sebepleri var, Bay Borges.

detain geciktirmek

The thing is Mr. Vitti's been detained.

Konu şu ki Bay Vitti, gecikti.