English-Turkish translations for detector:

dedektör · algılayıcı · detektör · Bulucu · other translations

detector dedektör

You've always been a pretty good human lie detector.

Her zaman çok iyi bir insan yalan dedektörü olmuştur.

You gave us a lie detector, did you give him one?

Sen bize bir yalan dedektörü verdin, ona verdin mi?

See how many surveillance cams and infrared detectors there are

Bak bakalım kaç kamera ve kızılötesi dedektörü var?

Click to see more example sentences
detector algılayıcı

All available motion detectors and hidden cameras are active and responsive.

Mevcut tüm hareket algılayıcılar ve gizli kameralar aktif ve çalışıyor.

Motion detector, like an elevator.

Hareket algılayıcı, bir asansör gibi.

Motion detectors, infrared cameras, proximity alarms.

Hareket algılayıcılar, kızılötesi kameralar, yakınlık alarmları.

Click to see more example sentences
detector detektör

We're gonna need a metal detector.

Bize bir metal detektör lazım.

Another metal detector! Yay.

Başka bir metal detektör!

Your security,do they carry metal detectors?

Güvenliğiniz metal detektör taşıyor mu?

detector Bulucu

Especially Invisible Monster Detector Man.

Özellikle Görünmez Yaratık Bulucu Adamı.