English-Turkish translations for determination:

azimli, azim · kararlılık · tespit · karar · inat · saptama · sebat · other translations

determination azimli, azim

But the female is more determined, or more desperate.

Fakat dişi daha azimli ya da daha çaresiz.

He's avery determined man, isn't he?

O çok azimli bir adam değil mi?

Someone very smart and very determined.

Çok zeki ve çok azimli olan birinin.

Click to see more example sentences
determination kararlılık

Speed and agility are critical, but desire and determination are even more important.

Hız ve çeviklik büyük önem taşıyor. Ama istek ve kararlılık çok daha önemli.

But I've never seen as much raw determination

Ama hiç bu kadar çok kararlılık görmemiştim

You have extraordinary determination, Aunt Edie.

Sıradışı bir kararlılığın var, Edie Hala.

Click to see more example sentences
determination tespit

Low levels were detected but enough to determine cause of death.

Düşük seviyede tespit edildi. Ama ölüm sebebini saptamak için yeterli.

Perhaps we can determine that for you.

Belki de biz senin için onu tespit edebiliriz.

We've determined detective kang's location.

Dedektif Kang'ın yerini tespit ettik.

Click to see more example sentences
determination karar

For a test, a real challenge one that could determine if you're meant to be a Jedi or not.

Bir test, gerçek bir meydan okuma senin gerçek bir Jedi olup olamayacağına karar verecek bir şey.

I guess what impresses me the most is that he's determined to be Michael Jordan every night.

Sanırım beni en çok etkileyen şey onun her gece Michael Jordan olmak için karar vermesiydi.

War and determination is ours

Savaş ve kararlar bizim

determination inat

Their hunger makes them determined and tenacious.

Açlık, onları kararlı ve inatçı yapar.

Frank was always stubbornly determined.

Frank her zaman inatçı ve kararlıydı.

determination saptama

Phlox made that determination.

Bu saptamayı Phlox yaptı.

determination sebat

Hard work, determination, and perseverance always win out.

Sıkı çalışma, azim ve sebat her zaman kazanır.