English-Turkish translations for determinative:

belirleyici · other translations

determinative belirleyici

We've given painkillers, but it's difficult to determine the dose for addicts.

Ağrı kesiciler verdik ama bağımlılar için dozajı belirlemek çok zor.

Your parents determined your fate.

Ailen senin kaderini belirledi.

Tomorrow or the next day will determine the war.

Yarın ya da ertesi gün savaşı belirleyecek.

Click to see more example sentences