English-Turkish translations for detonator:

patlatıcı · fünye · fitil · tetikleyici · other translations

detonator patlatıcı

I think it's a remote detonator.

Sanırım bu bir uzaktan patlatıcı.

A thermal detonator.

Bir termal patlatıcı.

It's a detonator.

Bu bir patlatıcı.

Click to see more example sentences
detonator fünye

That's why we need mechanical detonators for the bombs.

Bu yüzden bombalar için mekanik fünyelere ihtiyacımız var.

I'm working with a new detonator.

Yeni bir fünye ile çalışıyorum.

However, a pair of footprints led me to two separate detonators.

Ancak, bir çift ayakizi beni iki ayrı fünyeye götürdü.

Click to see more example sentences
detonator fitil

That's detonation cord, Luthor.

Bu ateşleme fitili, Luthor.

I just need a big can of nitromon primer, detonating cord, two triple-charger chemical grenades and a launcher.

Bir büyük teneke Nitromon fitili, patlatma kablosu, iki adet üç şarjörlü kimyasal el bombası ve fırlatıcı.

Fuses and detonators.

Fitiller ve ateşleyiciler.

detonator tetikleyici

Red, blue, and yellow wires in each, old cell phone used as a detonator.

Kırmızı, mavi, sarı kablolar ve tetikleyici olarak da eski bir cep telefonu.

Detonator must be somewhere else.

Tetikleyici başka bir yerde olmalı.

The explosive is detonated by sonic trigger.

Patlayıcı bir ses tetikleyici ile patlıyor.