English-Turkish translations for detriment:

zararlı · other translations

detriment zararlı

Perhaps this is a situation where excessive honesty can be detrimental.

Belki de bu durum, aşırı dürüstlüğün zararlı olabileceği bir durumdur.

If you tell the papers about Kathy Selden it would be 'detrimental and deleterious' to my career.

Eğer gazetelere Kathy Selden'dan söz edecek olursanız bu benim kariyerim için "zararlı ve kötüleyici" olurdu.

He said it's, uh, "detrimental"to his" career.

O, ah's dedi "Zararlı"onun" kariyeri için.

Click to see more example sentences