English-Turkish translations for developer:

geliştirici · müteahhit · other translations

developer geliştirici

Two: research and development on safe alternative energy sources especially solar power.

İki: güvenli alternatif enerji kaynaklarının araştırma ve geliştirmesi özellikle güneş enerjisinin.

I heard that Wing Chun fist is developed by a woman

Duydum ki Wing Chun yumruğu bir kadın tarafından geliştirilmiş.

Takes a long time to develop anything else.

Başka bir şey geliştirmek çok uzun zaman alacak.

Click to see more example sentences
developer müteahhit

Then developers bought this land and built this.

Sonra müteahhitler burayı aldı ve burayı inşa ettiler.

So, your dad's a developer, too?

Senin baban da müteahhit mi?

Developers circling like vultures.

Müteahhitler akbaba gibi dolaşıyor.