English-Turkish translations for devilish:

şeytani · fazla · melun · zalim · berbat · other translations

devilish şeytani

That's the most devilish thing I've ever heard.

Bu bügüne kadar duyduğum en şeytani şey.

He gave her a cute but devilish grin.

Ona sevimli, ama şeytani bir gülüş verdi.

And look, the same devilish pride, huh?

Ve tabi, aynı şeytani mağrurluk, ha?

Click to see more example sentences
devilish fazla

What more can I, a devilishly handsome lemur King, do?

Ben yani şeytani yakışıklı lemur Kral daha fazla ne yapabilirim ki?

devilish melun

This devilish device will change everything if you don't.

Okumazsan bu melun cihaz her şeyi değiştirir.

devilish zalim

A devilish murderer!

Zalim bir katilsin!

devilish berbat

What a devilish tunnel!

Ne berbat bir tünel!