English-Turkish translations for devious:

sinsi · hilekar · dolambaçlı · aldatıcı · other translations

devious sinsi

Smart and devious, it's a dangerous combination.

Zeki ve sinsi. Tehlikeli bir karışım.

She is scheming devious and deceitful.

O entrikacı, sinsi ve hilekar.

But what a devious trick that was.

Ama bu ne sinsi bir numaraydı.

Click to see more example sentences
devious hilekar

They are devious and deceitful and most importantly, stupid.

Onlar hilekar ve yalancı daha önemlisi, aptallar.

She is scheming devious and deceitful.

O entrikacı, sinsi ve hilekar.

A devious defense attorney.

Hilekar bir savunma avukatı.

Click to see more example sentences
devious dolambaçlı

Do you have something more devious in mind?

Aklında daha dolambaçlı bir şey mi var?

You must have a devious mind.

Senin dolambaçlı bir aklın olmalı.

Sincere but devious,

Samimi ama dolambaçlı.

devious aldatıcı

What federal agency could be that devious and that manipulative?

Hani federal ajans bu kadar aldatıcı ve hileci olabilir?

El, I've never seen this devious side.

El, seni hiç bu aldatıcı tarafta görmemiştim.