English-Turkish translations for devise:

plan yapmak · tasarlamak · other translations

devise plan yapmak

So we devised a plan.

Böylece bir plan yaptık.

So he devised a plan.

Böylece bir plan yaptı.

We've devised a new plan.

Bu yüzden yeni plan yaptık.

devise tasarlamak

For apartment buildings and other large structures, Jacque has devised a cybernated construction system.

Apartman binaları ve diğer büyük yapılar için Jacque, sibernetik inşaat sistemi tasarladı.

Who devised this system?

Bu sistemi kim tasarladı?