English-Turkish translations for devolution:

gerileme, gerileme. · other translations

devolution gerileme, gerileme.

Devolution generally means loss of control.

Gerileme genelde kontrol kaybı demektir.