English-Turkish translations for devour:

yutmak · yalayıp yutmak · other translations

devour yutmak

She wants to devour me.

Beni yiyip yutmak istiyor.

A poison-spitting serpent that devours men in one bite.

İnsanı bir ısırıkta yutan zehir tüküren bir yılan.

To devour, to consume.

Yutmak için, tüketmek için.

Click to see more example sentences
devour yalayıp yutmak

The Mathmos will devour you.

Mathmos seni yalayıp yutacak.