English-Turkish translations for dexterity:

yetenek · maharet · other translations

dexterity yetenek

Blood flow is crucial to cognitive dexterity.

Kan akışı çok önemli bir bilişsel yetenektir.

In the test of dexterity and cleverness, Teean passes.

Teean tüm yetenek ve zekâ testlerinden geçti.

For the test of dexterity and cleverness Teean passes

Teean tüm yetenek ve zeka testlerinden geçti.

dexterity maharet

And tying a knot requires a certain dexterity.

Ayrıca bir düğüm atmak belli bir maharet gerektirir.