English-Turkish translations for diagram:

diyagram · şema · çizim · other translations

diagram diyagram

Computer, display an internal schematic diagram.

Bilgisayar, bir şematik diyagram göster.

Now, Charly this is a diagram.

Şimdi, Charly. Bu bir diyagram.

You've got their diagram, what does it say?

Sende onların diyagramları var, diyagramda ne var?

Click to see more example sentences
diagram şema

Look, there's a wiring diagram.

Bak, kablolama şeması var.

Drill-point diagrams take time.

Şemayı bulmak zaman aldı.

A venn diagram?

Venn şeması mı?

diagram çizim

Some kind of diagram?

Bir çeşit çizim mi?

Alarm system diagrams, blueprints, front-door key.

Alarm sistemi çizimleri, krokiler, giriş kapısı anahtarları.

There are more diagrams.

Daha başka çizimler var.