English-Turkish translations for dial:

aramak · çevirme, çevirmek · kadran · numarayı çevirmek · çevir sesi · hatlı · yüz · other translations

dial aramak

Dial again. seven, six, five four, three Two?

Tekrar ara. yedi, altı, beş dört, üç iki, bir.

What about the last number dialed?

Şu son aranan numara ne peki?

Yeah, like this and then dial again

Evet, işte böyle sonra tekrar ara

Click to see more example sentences
dial çevirme, çevirmek

All right, if it's not Ronon and Teal'c, then who dialed out?

Pekâlâ, eğer bu Ronon ve Teal'c değilse, o zaman kim dışarıyı çevirdi?

Where's that dial tone coming from?

Bu çevir sesi nereden geliyor?

Dial that number.

Şu numarayı çevir.

Click to see more example sentences
dial kadran

Each night a new dial, a new knob Electronic

Her gece, yeni bir kadran, yeni bir diyot ekliyoruz.

Flashlights. Luminous dials for watches.

El fenerleri, saatler için fosforlu kadranlar.

Luminous dials for watches.

Saatler için fosforlu kadranlar.

Click to see more example sentences
dial numarayı çevirmek

Dial that number.

Şu numarayı çevir.

Fitz, dial Hayward's number.

Fitz, Hayward'ın numarasını çevir.

Who dialed this number?

Bu numarayı kim çevirdi?

Click to see more example sentences
dial çevir sesi

David, there's no dial tone.

David, çevir sesi yok.

Where's that dial tone coming from?

Bu çevir sesi nereden geliyor?

No dial tone.

Çevir sesi yok.

Click to see more example sentences
dial hatlı

Okay, Chef, dial the hotline number.

Tamam, Şef, yardım hattının numarasını çevir.

dial yüz

Then she called him to apologize, which is why the last number dialed is

Ve sonra da özür dilemek için onu aradı. Bu yüzden de son aranan numara