English-Turkish translations for dialysis:

diyaliz · other translations

dialysis diyaliz

Look, nothing personal, but I don't want to be your dialysis buddy.

Bak, kişisel algılama ama ben senin diyaliz arkadaşın olmak istemiyorum.

We don't give drug addicts dialysis. Or alcoholics liver transplants.

Uyuşturucu bağımlılarına diyaliz ya da alkoliklere karaciğer nakli yapmıyoruz.

He needs dialysis in the next half an hour.

Osonraki yarım saat içinde diyaliz ihtiyacı var.

Click to see more example sentences