English-Turkish translations for diameter:

çaplı, çap · other translations

diameter çaplı, çap

Abnormal shape, yeah, border's ragged, the color's irregular, and the diameter

Anormal şekli, evet, düzensiz sınırlar, rengi düzensiz, ve çapı

So what exactly is the diameter of this circle?

Bu çemberin çapı tam olarak ne kadar peki?

Only a millimeter in diameter.

Sadece bir milimetre çapında.

Click to see more example sentences