English-Turkish translations for diarrhea:

ishal · diyareli., diyareli · other translations

diarrhea ishal

Stomach ulcers, acne, cataracts, glaucoma, diarrhea, nightmares, insomnia, more hair growth.

Ülser, sivilce, katarakt, glokom ishal, kâbuslar, uykusuzluk ve daha fazla kıl.

Abdominal pain increasing in severity and frequency, fever, dehydration, diarrhea, weight loss.

Karın ağrısının şiddeti ve sıklığı artıyor. Ateş ve dehidratasyon ishal, kilo kaybı var.

And, if it isn't diarrhea, well, then you're constipated.

Ve eğer ishal değilsen, o zaman kabızsındır.

Click to see more example sentences
diarrhea diyareli., diyareli

Then I've got two infected wounds, a Foley, a groin abscess, four debridements and a case of explosive diarrhea.

Bir Foley kateteri, bir kasık apsesi dört debridman ve bir de patlayıcı diyare vakası var.