English-Turkish translations for dice:

zar · zar atmak · other translations

dice zar

So, this dice will decide your fate. one, two, three, four, five, six.

Bu yüzden de bu zar senin kaderini belirleyecek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı.

You gave me loaded dice?

Sen bana hileli zar verdin?

Please use the old dice.

Lütfen eski zarları kullan.

Click to see more example sentences
dice zar atmak

Please throw the dice now.

At şu zarları artık. Lütfen.

A year in prison or roll the dice with a verdict?

Hapiste bir yıl yoksa karar için zar atmak mı?

You wanna roll the dice?

Zar atmak ister misin?

Click to see more example sentences