English-Turkish translations for dick:

sik · alet · penis · çük · adam · herif · yarak · göt · pipi · sap · other translations

dick sik

It's a big black dick!

Büyük siyah bir sik!

I'm not such a dick anymore.

Artık bir sik kafalı değilim.

Die, you piece of dick!

Öl, seni sik parçası!

Click to see more example sentences
dick alet

Your best friend is your dick!

Senin en iyi dostun aletin!

But I'm no ordinary Different Dick.

Ama ben sıradan bir değişik alet değilim.

It's my big dick!

En büyük alet benim.

Click to see more example sentences
dick penis

Even though he's, uh, he's got such a big dick?

o öyle olsa bile, o kadar büyük penisi var mı?

It's definitely his dick, though.

Kesinlikle onun penisi yine de.

Yep, that's definitely his dick.

Evet, kesinlikle onun penisi.

Click to see more example sentences
dick çük

That's a nice dick.

İşte güzel bir çük.

That's your problem, Tricky Dick.

Bu senin sorunun, Kurnaz Çük.

Come on, you worthless dick.

Haydi, seni değersiz çük.

Click to see more example sentences
dick adam

It's funny, cause I always thought he was the biggest dick in town.

Komik, çünkü hep onun kasabadaki en büyük adam olduğunu düşündüm.

Dick Watson, come on, white hair, big guy.

Dick Watson evet, beyaz saçlı, büyük adam.

Hey, that guy's not Dick Harper!

Dick Harper benim, o adam değil!

Click to see more example sentences
dick herif

This guy's a total dick.

Bu herif tam bir dallama.

That guy's a total dick.

Bu herif tam bir yarak.

He's just a dick.

O sadece bir herif.

Click to see more example sentences
dick yarak

Well, being a dick ain't so bad.

Yarak olmak o kadar kötü değil.

Yeah, probably a dick.

Evet, muhtemelen bir yarak.

I call him Dr. Dick.

Ona Dr. Yarak diyorum.

Click to see more example sentences
dick göt

Yeah, and a big dick that still smells like your mama's ass.

Evet ve hala annenin götü gibi kokan bir de büyük sik.

Dick, dick, ass, shit.

Yarak, yarak, göt, bok.

With "ass"or" dick"?

Göt"ya da" sik"?

Click to see more example sentences
dick pipi

Thanks for the introduction except my name's Red Nick not Red Dick.

Tanıtım için de teşekkürler. Adım Kızıl Nick, Kızıl Pipi değil.

Fuck you and your small-dick complex.

Seni de sikeyim, ufak pipi kompleksini de.

dick sap

Yes, he is a dick.

Evet, o bir sap.

Too many dicks.

Çok fazla sap.