did

Yeah, but you know what you did.

Evet ama sen ne yaptığını biliyorsun.

But I did, and I know I can't take it back. And I'm just really sorry. Oh, no, no.

Ama oldu bir kere Artık geri de alamam. ve ben gerçekten çok üzgünüm. oh, hayır, hayır.

And you know what you did?

ve sen ne yaptın biliyor musun?

You know what he did for her?

Onun için ne yaptı biliyor musun?

I did, but not now.

Evet Ama şimdi değil.

You did this to me, and you know what?

Bunu bana sen yaptın ve biliyor musun?

And believe me, I did not want that, because I had a good life before you.

Ve inan bana, ben bunu istemedim, çünkü senden önce çok iyi bir hayatım vardı.

Everything I did for you, and now for me, you are going to do one thing.

Senin için söylediğim her şey, şimdi de benim için, tek bir şeyi yapacaksın.

Honey do you know why that little boy did those things and said those things?

Tatlım biliyor musun o küçük çocuk neden öyle şeyler yaptı ve o lafları söyledi?

You know what he did?

O ne yaptı biliyor musun?