didn't

I don't know what it is, but we didn't do anything wrong.

Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama biz yanlış bir şey yapmadık.

Well, then maybe you didn't do anything at all.

O zaman belki de sen hiçbir şey yapmadın.

So, your dad didn't tell you anything about last night?

Baban dün gece hakkında bir şey söylemedi mi?

But even then, I still didn't say nothing about nothing.

Ama yine de hiç kimseye hiçbir şey hakkında hiçbir şey söylemedim.

Yeah, but I didn't do anything.

Evet, ama ben bir şey yapmadım.

And that was hard for me because I didn't do anything wrong.

Bu benim için çok zor çünkü yanlış bir şey yapmadım.

But we didn't do anything wrong. You want to tell them that?

Ama biz yanlış bir şey yapmadık Bunu onlara anlatmak ister misin?

And I didn't know anything about them at the time, but

Ve o zaman, onlar hakkında hiçbir şey bilmiyordum, ama

You didn't do it What are you doing here, man?

Bunu sen yapmadın. Burada ne işin var, dostum?

But last night she didn't even know who you were.

Evet. Ama dün gece senin kim olduğunu bile bilmiyordu.