English-Turkish translations for died:

ölmüş · other translations

died ölmüş

There was a house fire, and the girl died, And you never told me anything about this.

Bir yangın çıktı ve kız öldü, ve sen bana bu konu hakkında hiç bir şey söylemedin.

His wife died two years ago.

Karısı iki yıl önce ölmüş.

A lot of people died..

Bir sürü insan öldü.

Click to see more example sentences