English-Turkish translations for diet:

diyet · rejim · beslenme · perhiz · rejim yaptırmak, rejim yapmak · yiyecek · other translations

diet diyet

Lights out, and we'll see you tomorrow for more exercise and proper diet.

Işıklar kapansın, yarın daha fazla egzersiz ve uygun diyet için görüşürüz.

Yeah, but he could still do a lot better with the diet.

Evet ama hala çok daha iyi bir diyet uygulayabilir. Bilmiyorum.

Oh, and a diet soda.

Ve bir tane diyet soda.

Click to see more example sentences
diet rejim

I found a new diet.

Yeni bir rejim buldum.

It's not a diet, Dana.

Bu bir rejim değil, Dana.

It's a new energy diet.

Bu yeni enerji rejimi.

Click to see more example sentences
diet beslenme

During Campbell and Esselstyn's lifetimes, the American diet has changed dramatically.

Campbell ve Esselstyn'in yaşamları boyunca Amerikan beslenme biçimi çarpıcı bir şekilde değişti.

Your diet, Mr. Renfield, is disgusting.

Beslenme biçiminiz iğrenç, Bay Renfield!

He was feeding the people a dictator's favorite diet:

İnsanları, bir diktatörün en gözde diyetiyle besliyordu:

Click to see more example sentences
diet perhiz

Carmine, that diet is working.

Carmine, perhiz işe yarıyor.

It's controllable through proper diet and exercise.

Uygun bir perhiz ve egzersizlerle kontrol edilebilir.

diet rejim yaptırmak, rejim yapmak

Imagine dieting with Hale and Hardy mineral water.

Rejim yaptığınızı düşünün. Hale ve Hardy sodasıyla.

No, she's on a diet.

Hayır, o rejim yapıyor.

diet yiyecek

What about Paolo the raw-food diet family colonics?

Peki, ya Paolo? Çiğ yiyecek diyeti? Ailesel kolonlar?