English-Turkish translations for differentiate:

ayırmak · ayırt etmek · other translations

differentiate ayırmak

And this is the differentiated portion.

Ve burası da ayırt edilebilen kısım.

That sound, can you differentiate it?

Ses bu, ayırt edebiliyor musun?

Bone cells were well differentiated.

Kemik hücreleri iyi ayırt edilebiliyor.

Click to see more example sentences
differentiate ayırt etmek

That sound, can you differentiate it?

Ses bu, ayırt edebiliyor musun?

Dr. Massey could God and the Devil be differentiated by DNA?

Dr. Massey, Tanrı ve Şeytan DNA ile ayırt edilebilir mi?