English-Turkish translations for differently:

farklı · farklı olarak · çeşitli · değişik olarak · other translations

differently farklı

I know it's different for you because it's always different, but if you ever need

Senin için farklı olduğunu biliyorum. Çünkü her zaman farklıdır. Ama, eğer ihtiyacın olursa

No, this is family; it's not different.

Hayır, bu bir aile ve farklı değil.

Yes, but no, this is different.

Evet, ama hayır. Bu kez farklı.

Click to see more example sentences
differently farklı olarak

I know it's different for you because it's always different, but if you ever need

Senin için farklı olduğunu biliyorum. Çünkü her zaman farklıdır. Ama, eğer ihtiyacın olursa

But I don't think that I am that different.

Ama ben o kadar farklı olduğumu sanmıyorum.

Everything could have been different.

Her şey çok farklı olabilirdi.

Click to see more example sentences
differently çeşitli

That's a different kind of love.

Bu başka çeşit bir sevgi.

It's just a different kind of prison.

Bu da başka bir çeşit hapishane.

Sort of looks familiar, but it feels different.

Bir çeşit tanıdık geliyor da farklı hissediliyor.

Click to see more example sentences
differently değişik olarak

It's too late for this year, but we believe that next year will be different.

Bu yıl için artık çok geç ama sanıyoruz ki gelecek yıl değişik olacak.

Life could be different for you here.

Burada çok değişik bir hayatın olabilir.

No, it's not bad, it's just wow different.

Hayır, kötü değil, sadece Vay canına! Değişik olmuş.

Click to see more example sentences