English-Turkish translations for dig:

kazma · kaz · kazı · kazmak · kazımak · çıkartmak, çıkarmak · anlamak · araştırmak · hoşlanmak · sevmek · çukur kazmak · dürtmek · beğenmek · other translations

dig kazmak

You want to dig up the whole village all for money money money?

Bütün köyü bunun için mi kazmak istiyorsun: Para para para!

And for helping me dig a hole and bury the fridge in it no questions asked.

Ve çukur kazmak için. ve dolabı gömmek için hiç soru sormak da yok.

Enough of a feeling to go dig up a construction site?

Bir inşaat alanını kazmak için yeterli bir his mi?

Little late to be digging graves, isn't it?

Mezar kazmak için biraz geç değil mi?

That's a good stick for digging.

Kazmak için iyi bir çubuk bu.

Bring something to dig with.

Toprağı kazmak için bir şey getir.

Five months ago, Sky climbed these mountains to dig her den.

Beş ay önce, Gökyüzü kendi inini kazmak için bu dağlara tırmandı.

Why does he want to dig his own grave?

Neden kendi mezarını kendi kazmak istiyor ki?

I need something to dig with.

Kazmak için bir şey gerekiyor.

We got time for grave digging?

Mezar kazmak için zamanımız var mı?