English-Turkish translations for digestion:

sindirim · özümseme · other translations

digestion sindirim

The keen observer would notice that he's had some digestive issues lately.

İyi bir gözlemci son zamanlarda bazı sindirim sorunları olduğunu fark eder.

Yes, I wonder what your digestive system will share with us.

Evet, senin sindirim sisteminin bizimle ne paylaşacağını merak ediyorum.

Yeah, you and your sensitive digest track

Evet, sen ve senin hassas sindirim sistemin.

Click to see more example sentences
digestion özümseme

The white zone is for ingestion and digestion only.

Beyaz alan sadece özümseme ve sindirim içindir.