English-Turkish translations for diggings:

kazı · kazı yeri · pansiyon · other translations

diggings kazı

They're digging for something.

Bir şey için kazı yapıyorlar.

The new dig at Ghost Ranch is a joint project of the University of California Berkeley and the American Museum.

Ghost Ranch' da yeni bir kazı bu ortak bir proje California Berkeley üniversitesi ve Amerikan Müzesinin.

It seems historical digs are back in fashion, the latest underground craze.

Tarihi kazılar tekrar moda olmuş gibi görünüyor, en son yeraltı çılgınlığı.

Click to see more example sentences
diggings kazı yeri

Excuse me, there's an archeological dig going on near here.

Affedersiniz, arkeolojik bir kazı var, buraya yakın bir yerde sürdürülen.

Why, when the digging's here?

Neden? Kazı yeri burada.

diggings pansiyon

Nice digs, huh, Lip?

Güzel pansiyon ha Lip?