English-Turkish translations for digital:

dijital · sayısal · parmak gibi · other translations

digital dijital

It looks like a cell phone but it's really like a digital black hole.

Cep telefonuna benziyor, ama aslında dijital kara delik gibi bir şey.

Welcome to the digital revolution.

Dijital devrime hoş geldiniz.

It's a digital voice recorder.

Dijital bir ses kaydedici.

Click to see more example sentences
digital sayısal

Musical theater, digital media, medieval studies, women's studies, Jewish studies, African studies.

Müzikal Tiyatro Sayısal Medya, Ortaçağ Bilimleri, Kadın Bilimleri, Yahudi Bilimleri, Afrika Bilimleri.

Her days are numbered, and the number in question isn't even in double digits.

Günleri sayılı, bu günlerin sayısı da, iki haneli bir rakam bile değil.

He doesn't know the number exactly, but double digits.

Tam olarak sayıyı bilmiyor ama iki haneli.

Click to see more example sentences
digital parmak gibi

It's like a digital fingerprint.

Dijital bir parmak izi gibidir.