English-Turkish translations for dilettante:

amatör · other translations

dilettante amatör

As something of a dilettante Che biographer, I have my own theory.

Amatör bir Che biyograficisi olarak Benim de kendimce bir teorim var.