English-Turkish translations for diligence:

gayret · özen · tespit · çalışkanlık · other translations

diligence gayret

Diligence, loyalty and above all absolute silence.

Gayret, bağlılık ve hepsinden önemlisi mutlak sessizlik.

So, we must be swift and diligent.

O yüzden hızlı ve gayretli olmalıyız.

So work hard and seek your own salvation diligently.

O yüzden çok çalışın ve kendi azadınızı gayretle arayın.

Click to see more example sentences
diligence özen

Diligent and attentive, and earning good grades.

Özenli ve çalışkansın ve notların çok iyi.

Because he's a diligent researcher?

Özenli bir araştırıcı olmasın.

diligence tespit

And apparently the diligence wasn't proceeding apace.

Görünüşe bakılırsa durum tespiti pek hızlı ilerlemiyormuş.

diligence çalışkanlık

"Honesty, probity and diligence.

"Dürüstlük, doğruluk ve çalışkanlık.