English-Turkish translations for diligent:

çalışkan · gayretli · özenli · other translations

diligent çalışkan

I've always been faithful and diligent, hmm?

Her zaman inançlı ve çalışkan oldum.

Kent's a good policeman, loyal, diligent.

Kent sadık, çalışkan, iyi bir polis.

She was a diligent engineer very hard-working

O titiz çalışan bir mühentisti çok çalışkan

Click to see more example sentences
diligent gayretli

Diligence, loyalty and above all absolute silence.

Gayret, bağlılık ve hepsinden önemlisi mutlak sessizlik.

So, we must be swift and diligent.

O yüzden hızlı ve gayretli olmalıyız.

So work hard and seek your own salvation diligently.

O yüzden çok çalışın ve kendi azadınızı gayretle arayın.

Click to see more example sentences
diligent özenli

Diligent and attentive, and earning good grades.

Özenli ve çalışkansın ve notların çok iyi.

Because he's a diligent researcher?

Özenli bir araştırıcı olmasın.