English-Turkish translations for dimension:

boyut, boyutlu · evren · ebat · other translations

dimension boyut, boyutlu

It might be a different physical dimension, maybe even a spiritual dimension.

Farklı bir fiziksel boyut olmalı, belki de ruhsal bir boyut.

Another universe, perhaps in another dimension, occupying the same space at the same time.

Bir başka evren, belki de başka bir boyut, aynı anda aynı alanda bulunuyor.

Wow. It looks like another part of dimension "x.

Vay."x" boyutunun başka bir parçası gibi görünüyor

Click to see more example sentences
dimension evren

Another universe, perhaps in another dimension, occupying the same space at the same time.

Bir başka evren, belki de başka bir boyut, aynı anda aynı alanda bulunuyor.

She tore a hole in our universe, a gateway to another dimension.

Evrenimizde bir delik açtı. Başka bir boyuta açılan bir kapı bu.

I mean it could be somehing else, you know, like an alternate dimension, or a parallel universe.

Başka bir şey de olabilir. Mesela şey gibi alternatif bir boyut ya da paralel evren.

Click to see more example sentences
dimension ebat

These dimensions are wrong.

Bu ebatlarda sorun var.

You're misrepresenting the dimensions of foreshorten peoples.

Ufak insanların ebatları konusunda yanlışa düşüyorsun.