English-Turkish translations for dimple:

gamze · çukur · other translations

dimple gamze

Hey, did you see a girl, blonde, dimples, cute?

Sarışın, gamzeli, şirin bir kız gördün mü?

He's got great hair and a chin dimple, and you're

Saçları harika ve çenesinde gamze var. Sen ise

She's got a great smile. Cute dimples. Very soft skin.

Güzel bir gülüşü, şirin gamzeleri ve yumuşacık bir cildi var.

Click to see more example sentences
dimple çukur

For you, maybe, but for me, with the right dimples and curls, five seconds.

Senin için belki fakat benim için doğru çukur ve kıvrımlarla beş saniye.

It's opinion, Jack. It looks like a dimple in the bonecould be genetic.

Bu bir görüş, Jack. görünüşe göre kemikteki bu çukur genetik olabilir

This multi-celled organism evolved a dimple in the pigment spot.

Bu çokhücreli canlı bir pigment noktasında bir çukuru geliştirmiş.

Click to see more example sentences