English-Turkish translations for diocese:

piskoposluk Bölgesi · other translations

diocese piskoposluk Bölgesi

The New York Episcopal Diocese sent this letter to Grindle.

New York Piskoposluk Bölgesi bu mektubu Grindle'a göndermiş.

wrist bone of saint and holy reliquary. Museum-quality, from diocese in oaxaca.

Azizin bilek kemiği ve kutsal emanet sandığı Oaxaca'da piskoposluk bölgesindeki bir müzedeymiş.