English-Turkish translations for dip:

sos · dalmak, daldırma · eğim · banmak · düşürmek, düşmek · other translations

We also found translations for word dip in Turkish.

dip sos

Get some sour cream and onion chips with some dip, man.

Biraz ekşi krema ve soğan cipsi biraz da sos al oğlum.

Slow down, Justin I'll get you some dip

Yavaş ol, Justin. Sana biraz sos getireyim.

He gave them a recipe for dip.

O da onlara sos tarifi verdi.

Click to see more example sentences
dip dalmak, daldırma

You ever wish we could go back for one more dip?

Hiç biz bir daha dalış için geri gitmek isterdim?

This bean dip looks like diarrhea!

Bu daldırma fasulye ishal gibi görünüyor!

Just going for one last dip.

Son bir dalış için gidiyoruz.

Click to see more example sentences
dip eğim

Hey, look, there's a dip there.

Bakın, şurada bir eğim var.

Did I dip you too low?

Seni çok düşük eğim mi?

dip banmak

Hey, war scribe, want some dip?

Hey, katip, biraz banmak ister misin?

dip düşürmek, düşmek

Honey? My blood sugar's dipping.

Tatlım, kan şekerim düşüyor.