English-Turkish translations for diplomacy:

diplomasi · other translations

diplomacy diplomasi

There's a time for diplomacy and a time for action.

Diplomasi için zaman vardır ve hareket için zaman vardır.

The justice league always supports peaceful diplomacy.

Adalet Birliği barışçıl diplomasiyi her zaman destekler.

Do not dare to lecture me on diplomacy, little girl.

Diplomasi konusunda bana ders vermeye kalkma küçük kız.

Click to see more example sentences