English-Turkish translations for dipper:

Büyükayı · kepçe · other translations

dipper Büyükayı

Is that the Little Dipper or the Big one?

Şu küçük ayı yoksa büyükayı mı?

The Big Dipper. it's my favorite.

Büyükayı takım yıldızı. En sevdiğim.

dipper kepçe

Your name, Shadout, it means "well-dipper," doesn't it?

Adın Shadout'un anlamı "kuyu kepçesi", öyle değil mi?