English-Turkish translations for direful:

korkunç · other translations

direful korkunç

Ladies and gentlemen, I have dire news.

Bayanlar ve baylar, korkunç haberlerim var.

Dire moments, last good-byes, your kisses dance like fireflies.

Korkunç anlar, son vedalar Öpücüklerinin dansı ateş böcekleri gibi

The Great Child and Dire Mother.

Büyük Çocuk ve Korkunç Anne.

Click to see more example sentences